Faculty

Physiotherapy

Lourdhuraj I

Padmakumar.S

Dr. D A Asir John Samuel

Smitha D

M R Sivakumar

Nigat Fathima P.A

Sajjad A R Ebrahim

Mariyamath Arifa

Saloni Shetty

Shifali

Shaisree K Thilakan

Muhammad Jabir CT

Sathyaraja R

Vinu K Varghese

Abdul Nasir

Ashim Shanavas

Asyath Afreena B

Nazma

Rabiya K. P.

Sheikh Fakrudeen Faiz

Sreelakshmi.k

Elizabeth Maria Kurian

Resir Khan Resinivas

Fee Structure
Apply Now
Admission 2023